primaria_mihail_kogalniceanu
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Home | Despre noi | Localizare - hartă | Evenimente | Raport anual | Contact
Actualizat     03.06.2019

 
 
 
 
 

Asistenţă socială

   Acte necesare pentru:
   • Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă
   - copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
   - opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita;
   - copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
   - copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
   - copie după certificatul de căsătorie;
   - copie după certificatul de deces (unde este cazul);
   - actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
   - copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
   - ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei;
   - cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primarie.

   • Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
   - copie acte de identitate ale ambilor părinţii
   - certificatul de naştere al minorului în copie şi original
   - declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
   - Cerere tip - MODEL:
   Notă: pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel:
   Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)

   • Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003;
   • Obţinerea alocaţiei de nou-născut;
   • Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
   • Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani;
   • Întocmirea dosarului de plasament familial;
   • Obţinerea trusoului pentru copilul nou-născut.

Formulare tipizate:

• Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii - anexa 1a