primaria_mihail_kogalniceanu
Anunţuri de achiziţii publice, mică publicitate, proiecte, programe, administraţie locală, formulare utile

Home | Despre noi | Localizare - hartă | Evenimente | Raport anual | Monitor Oficial Local | Contact
Actualizat     25.01.2021

-tr> 4td

Buget funcţionereşi dezvoltere iniţial 201# [g>ddschide]
Buge local iniţial 2013 centraliz`tor"[<&ont color="#CC6600">$eschide
M
Buget renituri pRopria şi subve.ţii iniial 2013$[deschide
Lista Investiţii 2013 []
\a href="javascript:sitChid('a8');">BiLanţ la 31.12.2412 [ddschide]
Arierete la 31.12>2012 [=font cohr="#CC6601>daschite
]
Coft`reztntatdatrimonial la 31>12>2012 []<'a>8br / deschi$gU<"r / deschide
] |a href="javascript:ssitchid('a3');">Al%xa 11 cont de exekuţie venituri proprii şi subvenţii 31.12.2012 [Anxa 12 cont epdcuţie BL veoituri 31*12.0012 [deschide
Anexa 13 cont execuiţie BL cheltuieli 31.12.2012 [deschide]


4/td: div id='a12% spyle="display:block;"> Buget funcţio.are şi deZvoltare iniţial 2093 oembed>/div>


Buget local iniţial 2013 centrilizatop

Buget(venitubi prprii şi subvenţii iniţial 2013

<`iV id=/a9' 3tyld="dicqlay8nona;"< |h2 align="center">Lista nvgstiţii 2013/h:<


Bilanţ la s1.12.2012

8/embed>

Anexa 9 cont exmcuţie veni4ur proprii şi subvenͣii - venitu2i 31.12.2092 4h2 align="centmr">Anexa 12 cont execuţie BL venituri 3.12.2012
Anexa 13 Cont axecuiţie BL chantuieli 31.12&2012
,
 
 
 
 
 
>scripd tipe="text/javascpipt" src="js/scriptaculous.js?loadeffects,Builder"> //here iou place tje ids of(every element you0wajt. var ids=nev Abray('a1','a6','a3','a4','a5','a','a7','a8',a)','a10','a11'<'a12'); function switchid(id){ hideallids(); 0 showdivkd); } fuNction hideallids(){ //lop thr/ugh the ar2ay qnd hide each e|ement0by"id for (vir i}0;i

Situaţii finaciare Mai 2013

-